CATEGORIES

Integració total en menys de 15m2

Fotografia de un cliente de Airmatic con sus nuevas máquinas de alta producción

A Airmatic li oferim juntament amb HOLZ-HER, una solució de minifàbrica 4.0, en menys de 15 metres quadrats. Ideal per a petites i mitjanes empreses.

Integrant absolutament el seu propi S.I.T. (Sistema Inteligent de Treball), en un espai molt reduït. Amb les següents avantatges:

  • Gestió del treballa des de l’oficina tècnica, disseny del projecte, generació de les llistes de tall i mecanitzat
  • Optmització del tall amb la serra vertical
  • Generació d’etiquetes per a cada peça tallada per a la seva identificació
  • Lectura de l’etiqueta amb lector de codi de barres
  • Mecanitzat automàtic un cop llegida la etiqueta de cada element del projecte i identificació del cantell a encolar amb la seva informació

 

Font: Madera Sostenible

Compartir:

ACERCA DE

Todo lo que quiere saber sobre tecnología y software para el trabajo de panel y madera.

¿Quieres estar al día y recibir las noticias más interesantes?

No te molestaremos con publicidad de terceros, y por supuesto, podrás darte de baja cuando quieras.